de hangmakers

de hangmakers

Een pleidooi
voor rondhangen

tieners en jongeren in/en de publieke ruimte
Publicatiedatum: 21 december 2023
Rondhangen is oké. Rondhangen is een recht voor alle inwoners in de gemeente.
Voor veel tieners en jongeren is het een essentieel deel van hun ontwikkeling. Toch wordt rondhangen vaak gezien als een probleem, bijvoorbeeld door buurtbewoners. We willen dat rondhangen voor lokale besturen normaal is én dat ze het stimuleren. Lees ons pleidooi vóór ‘hangjongeren’.

Snel naar...

Wat is rondhangen?
Drie principes van een sterke rondhangvisie
Drie redenen om rondhangen te stimuleren als lokaal bestuur
Vijf handvatten voor een straf rondhangbeleid

Wat is rondhangen?

Jonge inwoners gebruiken de publieke ruimte intensief

Volwassenen gebruiken de publieke ruimte voor ontmoetingen, ontspanning, verplaatsingen… Ook kinderen en jongeren spelen en sporten in de publieke ruimte, ontmoeten er elkaar om te babbelen, maken er gebruik van de faciliteiten of wachten er, op elkaar, op het openbaar vervoer... Bij kinderen heet dit dan meestal ‘spelen’. Bij tieners en jongeren kleven volwassenen daar nogal snel de term ‘rondhangen’ op.
Bij tieners en jongeren ligt het gebruik van de publieke ruimte vaak hoog. Dit omdat ze (nog) geen eigen privéruimte ter beschikking hebben, waar ze helemaal zelf controle over hebben en waar ze zich aan het toeziend oog van ouders of opvoeders kunnen onttrekken.

Drie betekenissen van rondhangen

Rondhangen is vrije tijd doorbrengen in publieke of semipublieke ruimte, in een ongeorganiseerde context en in zelfgekozen groepen. Het is van buitenaf niet altijd zichtbaar wat de drijfveer precies is, maar voor de groep, de gebruikers zelf, is er wel degelijk een betekenisverlening aan de activiteit.
1. Sociale betekenis: de groep biedt veiligheid en geeft richting aan gedrag en persoonlijke identiteit. Binnen die veilige omgeving krijgen jongeren de kans om sociale en communicatieve vaardigheden te oefenen en hun identiteit te ontwikkelen.

2. Pedagogische betekenis: de publieke ruimte is één van de weinige settings waar de controle van volwassenen minimaal is. Dat maakt van rondhangen de ideale activiteit om zelf vorm te geven aan hun plek in de gemeenschap, om eigen waarden en normen te vormen en te experimenteren met grenzen. Zo draagt rondhangen bij tot meer autonomie en is het ook een expressiemiddel van het streven naar autonomie. Rondhangen werkt emanciperend.

3. Ruimtelijke betekenis: jongeren zoeken naar plekken die aan bepaalde eisen of noden voldoen. Die plek kan een uitvalsbasis zijn, een rustige plek om te babbelen, of net een avontuurlijke plek waar altijd wel iets te beleven valt. Ook de nood om te zien en gezien te worden, bepaalt mee de keuze van een plek. Een winkelcentrum voldoet meer aan die nood dan een steiger langs een afgelegen rivier. De keuze voor een locatie is een duidelijk signaal. De kunst bestaat erin deze noden op te pikken en er je beleid op af te stemmen.
De drie betekenissen zijn vervlochten met elkaar. Je brengt ze dan ook best alle drie in rekening als je het hebt over ‘rondhangen’.

Drie principes van een sterke rondhangvisie

Een sterke rondhangvisie is een verhaal met veel aspecten.
We lichten drie principes uit.

Het belang van kwalitatieve publieke ruimte

Om het fenomeen rondhangen goed te kunnen begrijpen, zoomen we even uit
naar de setting waarin het plaatsvindt: de publieke ruimte.
Daarin spelen drie lagen in op elkaar.
1. Fysieke laag: kunnen jonge inwoners hier aanwezig zijn? Zijn er veilige routes naar die plekken? Zijn er faciliteiten om elkaar te ontmoeten (bankjes, vuilnisbakken, wifi…)? Deze laag focust op aanleg en inrichting.

2. Belevingslaag: willen jonge inwoners hier zijn? Is de plek aantrekkelijk? Hebben ze het gevoel dat ze er hun ding kunnen doen? Deze laag focust op ervaringen en beleving.

3. Laag van machtsverhoudingen: mogen jonge inwoners hier aanwezig zijn? Hebben ze het gevoel dat ze er welkom zijn? Worden ze door andere gebruikers weggestuurd? Durven ouders hun kinderen naar deze plek te laten komen? Deze laag focust op sociale verhoudingen, normen en gedragsregels die aan een plek verbonden worden.
Straf rondhangbeleid houdt rekening met deze drie lagen en speelt actief in op publieke ruimte waar jonge inwoners kunnen, willen en mogen zijn.

Maak publieke ruimte (opnieuw) écht publiek

De druk op de publieke ruimte verhoogt anno 2024 door enkele tendensen:
1. Beschikbare ruimte wordt steeds schaarser, onder meer door verdichting en omdat verblijfs- en ontmoetingsruimte vervangen wordt door verplaatsingsruimte.

2. Publieke ruimte wordt vaker voorgestructureerd voor bepaalde functies. Zo krijg je het idee dat skaten enkel kan op een skatepark en spelen in een speeltuin, wat niet altijd strookt met de noden of wensen van gebruikers.

3. Steeds meer privatisering van publieke ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een terras dat een deel van een dorpsplein inpalmt. Of ruimte op het strand die ingenomen wordt door verhuurders van bijvoorbeeld ligzetels of parasollen.

Rondhangbeleid is meer dan overlastpreventie

Rondhangen heeft (onterecht) een negatieve connotatie en wordt bijna standaard geassocieerd met overlast, een begrip waarin perceptie en omstandigheden een bepalende rol spelen.
1. Enerzijds zijn er de objectieve aspecten van overlast die altijd en overal een negatieve invloed hebben, denk aan zwerfvuil, vandalisme…

2. Anderzijds zijn er de subjectieve elementen die sterk afhankelijk zijn van persoonlijke voorkeuren, interpersoonlijke dynamieken en de setting van de gebeurtenissen. Denk aan het spelen van muziek, gras maaien of rondcruisen op een elektrische step. Die activiteiten zijn op zich geen overlast, maar kunnen wel als dusdanig ervaren worden op bepaalde tijdstippen, in drukke buurten of door het herhaaldelijk plaatsvinden.

Wanneer rondhangen als overlast wordt gezien, gaat het in grote mate over de subjectieve aspecten. De objectieve overlast komt minder vaak voor. Vaak pikken klassieke en sociale media net die situaties op en versterken en legitimeren zo de negatieve beeldvorming. De overgrote meerderheid van de jongeren in de publieke ruimte betaalt de tol voor het onaanvaardbaar gedrag van enkelen.
Die negatieve spiraal doorbreken is belangrijk. Rondhangbeleid gaat dus veel verder dan overlastpreventie. Zet in op de positieve aspecten van rondhangen en op een positieve beeldvorming van jongeren en rondhangen.
Rondhangende jongeren verdienen de kans om met een positief verhaal naar buiten te komen en contact te leggen met de omgeving.

Drie redenen om
rondhangen te stimuleren
als lokaal bestuur

1. Openbare ruimte waar sterk ingezet wordt op het publieke karakter, verhoogt de kansen op interculturele en intergenerationele contacten. Bovendien leidt het tot een veel sterkere verbondenheid met de samenleving en de democratie.

2. De thuis- en woonsituatie bepaalt ook mee de nood aan publieke ruimte. Wie beperkter behuisd is en geen tuin heeft, gebruikt de publieke ruimte intensiever.

3. Mogen vertoeven in de publieke ruimte, is een recht voor alle kinderen en jongeren. Het recht op rust en ontspanning (kinderrechtenverdrag artikel 31) impliceert dit. Als overheid heb je de verantwoordelijkheid om kwalitatieve en toegankelijke publieke ruimtes te voorzien, waarin verschillende groepen aanwezig kunnen en mogen zijn.

Vijf handvatten voor een straf rondhangbeleid

1. Zie kinderen en jongeren als volwaardig deel van de samenleving
2. Werk vanuit een brede visie op samenleven en leefbaarheid
3. Maak werk van een doordacht en geïntegreerd beleid
4. Benut publieke ruimte optimaal.
5. Investeer in het thema
Benieuwd naar de concrete invulling van deze handvatten? Ontdek ze in de visietekst.
custom
Copyright © De Hangmakers
Design & illustraties van designed.by.lies & development door RegioWebsites